طراحی، مشاوره و اجرای پروژه های مبتنی بر فیبرنوری

مشاوره ، طراحی و راه اندازی شبکه های FTTX

نصب تجهیزات دوربین مداربسته با بستر فیبر نوری

فروش کلیه تجهیزات مخابراتی مبتنی بر فیبر نوری

تازه های شبکه
پروژهای انجام شده