پچ پنل فیبر نوری


محفظه ای است که اتصالات فیبر نوری را نگهداری می کند و در نوع های دیواری ، رکمنت و ضد آب می باشد

 
 
 
 
 
 Swing Patch Panel& Wall Mount Patch Panel