کریمپ حرارتی فیبرنوری (Fiber SPLICE PROTECTION SLEEVE)


جهت حفاظت فیزیکی نقطه جوش استفاده می شود و در قطر و سایز های مختلف موجود می باشد.

 
 
 Specifications
 

Specification

ITEM

40mm, 45mm, 60mm

Length (mm)

Inner: 1.5mm outer:2.0mm

Diameter

EVA Inner Tube, PE Out Tube, Steel Rod Inside

Material

Single fusion, Multi fusion

USE