مفصل فیبر نوری
 
مفصل فیبر نوری
 
محفظه ایست که برای اتصال سر کابل فیبر نوری استفاده می شود و اندازه آن در سایزهای مختلف می باشد