ارتباطات و شبکه
 
 
 

 - طراحي و راه اندازي انواع شبکه هاي مخابراتي و ديتا مانند ATM , Frame Relay NGN , IP , MPLS


  -
پياده سازي کليه سيستمهاي ارتباط ماهواره اي و Vsat و راه اندازي HUB وتامين پهناي باند


  -
طراحي و اجراي شبکه هاي فيبرنوري


  -
طراحي و اجراي سيستمهاي انتقال SDH ، PDH و Transmission


  -
پياده سازي انواع شبکه هاي ارتباطي بيسيم اعم ازGSM, Wifi, Wimax, CDMA, WLL


  -
طراحي و راه اندازي سيستمهاي ISDN, PSDN, VOIP, VOD, DSL و غيره


 
-   تامین تجهیزات شبکه های ارتباطی