امنیت و کنترل
 
 
 

  - طراحي و اجراي سيستم هاي Access controlفيزيکي و نرم افزاري


  -
پياده سازي سيستم هاي امنيتي و کنترلي RFID


طراحي و راه اندازي سيستم هاي حفاظت ويدئويي و پيراموني


  -
پياده سازي سيستم ها و تامين سنسورهاي امنيتي و کنترلي مانند دوربين هاي High Speed، سنسورهاي اثر

    انگشت و کره چشم ،Metal detector ها ،انواع Scanner و غيره


-
طراحي سيستم هاي VPN ,Firewall


-
پياده سازي الگوريتم هاي Codingو رمزگذاري و اجراي انواع قفل ها


-
طراحي و اجراي پروژه هاي SCADA & Telemetry


-
ايجاد سيستم هاي کنترل صنعتي و بکار گيري PLC ها و RTU ها