مشخصات فنی کابل فیبر نوری
ADSS (هوایی)

مشخصه فنی جهت کابل فیبر نوری 6,12,24,48 کر که حاوی تیوب پوشیده از ژل و یک خود نگهدار غیر فلزی می باشد با این جزییات( 120-SPAN 60 با سرعت باد 40M/S)

استاندارد های مرجع:

1.1) EIA/TIA598:رنگ بندی تار نوری

2.1) IEC 794: مشخصات عمومی

3.1) ITU-T G.650:روشهای تست و تعین پارامترهای فیبر نوری سینگل مود

1.4) ITU-T G.6551 & G.652(C , D) & G.655 : مشخصه فیبر MM,SM,LWPF,NZDSF

2.0 ) طراحی کابل:

2.1 )در هر تیوب 6 یا 12 کر پوشیده شده با ژل مخصوص که حول یک عضو مرکزی غیر فلزی( FRP) پیچیده شده است کر نیز داخل یک غلاف از جنس PE قرار دارد و پوسته نهایی نیز که از جنس PE (پلی اتیلن) می باشد.

2.2 ) مشخصات رنگ بندی فیبر در جدول زیر نشان داده شده است

Fibers

Color Code

Fibers

Color Code

1

Blue

7

Red

2

Orange

8

Black

3

Green

9

Yellow

4

Brown

10

Violet

5

Gray

11

Pink

6

White

12

Aqua

2.3 )تیوب : تار در تیوب قرار دارد که از جنس تیوب از PBT می باشد در زیر جدول رنگ بندی آن ذکر شده است

Fibers

Color Identification

1

Blue

2

Orange

3

Green

4

Brown

5

Gray

6

White

2.4 )فیلر : برای متقارن سازی و حفظ کابل از فیلر استفاده میکنند

2.5)عضو مرکزی  CSM : عضو مرکزی عایق جهت نگهداری و پیچیده شدن تیوب دور آن میگردد که جنس این عضو مرکزی پلی اتیلن می باشد

2.6) ماده جذب کننده :جهت جذب رطوبت و مانع نفوذ آب به هسته کابل میشود

2.7)پوشش فیبر : این پوشش از جنس پلی استر میباشد

2.8) آرمور (Armor)جهت محافظت فیزیکی

2.9) غلاف : غلاف بیرونی از جنس پلی استر با ضخامت اسمی بین 1 تا 1.5 میباشد

در جدول زیر ساختار و پارامتر های کابل ذکر شده است

S/N

Item

Unit

Value

1

Number of fibers

Counts

12/24

Number of fibers/Tube

Counts

6


Tube

Diameter

mm

2.2

3

Filler

Diameter

mm

2.2

4

CSM

Diameter

mm

2.4

5

Outer Sheath

Thickness

mm

1.5

Diameter

mm

11.8

6

Cable Weight

Kg/km

117

7

EDS (Daily Max. Working Tension)

N

1680

8

RTS (Rated Tensile Stress)

N

6740

9

Linear Expansion Coefficient

10(-6) K(-1)

28.55

10

Elastic modulus of elongation

GP

5.41

11

Suitable Span

m

60

12

SAG for suitable span

m

0.5

13

Short Crush

N/100mm

2200

فیبر نوری:

4.1 )هسته فیبر نوری دارای ضریب شکست بالای میباشد که از دی اکسید سیلیکون و دی اکسید ژرمانیوم تشکیل شده است

4.2 )روکش تار از جنس دی اکسید سیلیکون

4.3 )پوشش اصلی از جنس UV-curable می باشد.

4.4) مشخصه فیبر نوری

 


MM 62.5

Parameters G-651

Value


Dimensional Specification

Cladding Diameter

125±1.0 μm

Core-Cable Concentricity Error

≤1.5 μmCoating Diameter (Colored)


250±10 μm


Optical Specification

Operation Wavelength

850 nm and 1300 nm

Bandwidth

> 300Mhz.km @850nm

>700Mhz.km @ 1300nm

MFD / Refractive Index Profile

62.5 μm / Graded

Attenuation

≤3.0 dB/km@850nm

≤1.0 dB/km@1300nm


Mechanical Specification

Proof Stress (100% testing)

≥0.69 Gpa (100 kpsi)

Macrobening

≤0.50dB (1 turn, 30mm dia)


MM 50

Parameters G-651

Value


Dimensional Specification

Cladding Diameter

125±1.0 μm

Core-Cable Concentricity Error

≤1.5 μmCoating Diameter (Colored)

250±10 μm


Optical Specification

Operation Wavelength

850 nm and 1300 nm

Bandwidth

> 500Mhz.km @850nm

>1000Mhz.km @ 1300nm

MDF / Refractive Index Profile

50 μm / Step

Attenuation

≤2.4 dB/km@850nm

≤0.60 dB/km@1300nm


Mechanical SpecificationMacrobening

≤0.50dB (1 turn, 30mm dia)


SM LWPF

Parameters G-652 D

Value


Dimensional Specification

Cladding Diameter

125±0.8 μm

Core-Cable Concentricity Error

≤0.6 μmCoating Diameter (Colored)


250±10 μm


Optical Specification

Operation Wavelength

1310 nm and 1550 nm

Mode Field Diameter

9.2 ± 0.4 μm@1310nm

10.4 ± 0.8 μm@ 1550nm

Cut off Wavelength

≤1260 nm

Dispersion 1288 ~ 1393nm

≤3.5ps/nm.km@1310nm ≤18ps/nm. km@1550nm

Attenuation


Attenuation change vs. Wavelength


Mechanical SpecificationMacrobening

≤0.05dB (1 turn, 30mm dia)


NZDSF

Parameter G-655

Value


Dimensional Specification

Cladding Diameter

125±0.8 μm

Core-Cable Concentricity Error

≤0.6 μm

Cladding Non-Circularity

≤0.7%

Coating-Cladding Concentricity Error

≤10 μm

Coating Diameter (Colored)

250±10 μm


Optical SpecificationMode Field Diameter @ 1550nm

8.5±0.8 μm

Cut-off Wavelength

≤1260nm

PMD

≤0.05ps/ √ km

Chromatic Dispersion

2.6 ~ 6

ps/nm.km@1530 ~ 1565nm 4 ~ 8.9 ps/nm.km@1565 ~ 1625nm

-1 ~ 8.9 ps/nm.km@1460 ~

1565nm

Attenuation

≤0.4 dB/km@1310nm

≤0.4 dB/km@1383nm

≤0.24 dB/km@1550nm

≤0.26 dB/km@1625nm


Mechanical SpecificationMacrobening @ 1550 and 1635nm

≤0.05dB (100 turn, 60mm dia)

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Test

Result

Method

Tensile Strength

2700N

IEC 794-1-E1 and ITU-T Rec. L.14

Crush

220N / 1Min

IEC 794-1-E3

Impact

Confirmed

IEC 794-1-E4

Repeated Bending

Confirmed

IEC 794-1-E6

Torsion

Confirmed

IEC 794-1-E7

Flexing

Confirmed

IEC 794-1-E8

Kink

Confirmed

IEC 794-1-E10

Cable bend

Confirmed

IEC 794-1-E11

Vibration

Confirmed

IEC 794-1

Water penetration

Confirmed

IEC 794-1-F5B

Dielectric Strength

Confirmed

ITU-T Rec.K25

Spark test voltage

Confirmed

will be no less than 8kV AC

Abrasion

Confirmed

IEC 794-1-E2

Bending Radius

Unloaded

12.5 X OD

Loaded

25 X OD

ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

Temperature

Operation

~ +70 - 40

Installation

~ +60 - 15

Test

Result

Method

Temperature Cycling

- Temperature cycling schedule: ( -40 ºC = +85 ºC)

- Soak time: 24hrs

- No. of Duration: 5 cycle

IEC794-1-F1

Penetration

- Height of pressure head: 1m

- Test time: 24hrs

IEC 794-1-F5B

 
 
تصویر و جزییات یک کابل فیبر نوری