تاریخچه
 
 

   شركت فن آوران داده های دور با تكيه بر تجربه مؤسسان خود در زمينه فناوري ارتباطات و اطلاعات و سيستم هاي

   امنيت و کنترل با هدف ارائه راه حلهاي جامع در سيستمهاي انفورماتيك وهمچنين خدمت به ارتقاء سطح دانش جامعه

  انفورماتيك ايران در سال 1385 به ثبت رسید.

  شرکت فن آوران داده های دور فعالیت خود را در زمینه مشاوره ، طراحی ، آموزش ، نصب راه اندازی ، پشتیبانی و

  توزیع شبکه آغاز نمود و پس از عضویت در نظام صنفی رایانه ای ، شورای عالی انفورماتیک کشور و کسب مجوز

  فعالیت در امورانفورماتیکی وگواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی و با اتکا به سوابق و تجارب به دست آمده طی سال ها

  فعالیت مداوم در مشاوره ، طراحی ، آموزش ، نصب راه اندازی ، پشتیبانی و توزیع تجهیزات مربوطه در بخش IT

  موفق به انجام پروژه های کثیری در زمینه شبکه های کامپیوتری و مخابراتی کشور گردیده است.

  بعلاوه شرکت فن آوران داده هاي دورجهت حرکت هر چه بهتر در راه رسيدن به اهداف خود ، سياست برقراري ارتباط

   و ايجاد همکاري هاي متقابل با مجموعه هاي مختلف خارجي وبرخي از شرکت هاي داخلي را نيز در سرلوحه کار

  خود قرار داده است.