مشخصات فنی کابل فیبر نوری
کانال داکتیDuct Application

مشخصه فنی جهت کابل فیبر نوری 6,21,24,48 کر که حاوی تیوب پوشیده از ژل می باشد استاندارد های مرجع:

1-1) EIA/TIA598: رنگ بندی تار نوری

2-1)IEC 794: مشخصات عمومی

3-1) ITU-T G.650: روشهای تست و تعیین پارامترهای فیبر نوری سینگل مود

1-4) ITU-T G.6551 & G.652(C, D)&G.651 : مشخصه فیبرMM , SM , LWPF , NZDSF


طراحی کابل:

در هر تیوب 6 یا 12 کر پوشیده شده با ژل مخصوص که حول یک عضو مرکزی غیر فلزی) FRP(پیچیده شده است کر نیز داخل یک غلاف از جنس PE قرار دارد

مشخصات رنگ بندی فیبر در جدول زیر نشان داده شده است

Fibers

Color Code

Fibers

Color Code

1

Blue

7

Red

2

Orange

8

Black

3

Green

9

Yellow

4

Brown

10

Violet

5

Gray

11

Pink

6

White

12

Aqua

تیوب:تار در تیوب قرار دارد که از جنس تیوب از PBT می باشد در زیر جدول رنگبندی آن ذکر شده است

Fibers

Color Identification

1

Blue

2

Orange

3

Green

4

Brown

5

Gray

6

White

2.4) فیلر :برای متقارن سازی و حفظ کابل از فیلر استفاده میکنند

2.5) عضو مرکزی CSM :عضو مرکزی عایق جهت نگهداری و پیچیده شدن تیوب دور آن میگردد که جنس این عضو مرکزی پلی اتیلن می باشد

2.6) ماده جذب کننده :جهت جذب رطوبت و مانع نفوذ آب به هسته کابل میشود

2.7)پوشش فیبر:این پوشش از جنس پلی استر میباشد

8-2) آرمور (Armor)

2.9) غلاف: غلاف بیرونی از جنس پلی استر با ضخامت اسمی بین 1 تا 1.5 میباشد

در جدول زیر ساختار و پارامتر های کابل ذکر شده است

فیبرنوری

4.1)هسته فیبر نوری دارای ضریب شکست بالای میباشد که از دی اکسید سیلیکون و دی اکسید ژرمانیوم تشکیل شده است

4.2) روکش تار از جنس دی اکسید سیلیکون

4.5) پوشش اصلی از جنس UV-curable می باشد.

4.6)شاخص فیبر نوری در جداول زیر آورده شده است


MM 62.5

Parameters G-651

Value


Dimensional Specification

Cladding Diameter

125±1.0 μm

Core-Cable Concentricity Error

≤1.5 μmCoating Diameter (Colored)


250±10 μm


Optical Specification

Operation Wavelength

850 nm and 1300 nm

Bandwidth

> 300Mhz.km @850nm

>700Mhz.km @ 1300nm

MFD / Refractive Index Profile

62.5 μm / Graded

Attenuation


Macrobening

≤0.50dB (1 turn, 30mm dia)


MM 50

Parameters G-651

Value


Dimensional Specification

Cladding Diameter

125±1.0 μm

Core-Cable Concentricity Error

≤1.5 μmCoating Diameter (Colored)

250±10 μm


Optical Specification

Operation Wavelength

850 nm and 1300 nm

Bandwidth

> 500Mhz.km @850nm

>1000Mhz.km @ 1300nm

MDF / Refractive Index Profile

50 μm / Step

Attenuation


Macrobening

≤0.50dB (1 turn, 30mm dia)


SM LWPF

Parameters G-652 D

Value

Dimensional Specification

Cladding Diameter

125±0.8 μm

Core-Cable Concentricity Error

≤0.6 μm


Coating Diameter (Colored) 250±10 μm

Optical Specification

Operation Wavelength

1310 nm and 1550 nm

Mode Field Diameter

9.2 ± 0.4 μm@1310nm

10.4 ± 0.8 μm@ 1550nm

Cut off Wavelength

≤1260 nm

Dispersion 1288 ~ 1393nm

≤3.5ps/nm.km@1310nm

≤18ps/nm. km@1550nm

Attenuation


Attenuation change vs. Wavelength


Mechanical SpecificationMacrobening

≤0.05dB (1 turn, 30mm dia)

NZDSF

Parameter G-655

Value

Cladding Diameter

125±0.8 μm

Core-Cable Concentricity Error

≤0.6 μm

Cladding Non-Circularity

≤0.7%

Coating-Cladding Concentricity Error

≤10 μm

Coating Diameter (Colored)

250±10 μm


Optical SpecificationMode Field Diameter @ 1550nm

8.5±0.8 μm

Cut-off Wavelength

≤1260nm

PMD

≤0.05ps/ √ km

Chromatic Dispersion

2.6 ~ 6

ps/nm.km@1530

~ 1565nm 4 ~

8.9

ps/nm.km@1565 ~ 1625nm

-1 ~ 8.9 ps/nm.km@1460 ~

1565nm

Attenuation
Proof Stress (100% testing)


Macrobening @ 1550 and 1635nm

≤0.05dB (100 turn, 60mm dia)


MECHANICAL CHARACTERISTICS

Test

Result

Method

Tensile Strength

2700N

IEC 794-1-E1 and ITU-T Rec. L.14

Crush

220N / 1Min

IEC 794-1-E3

Impact

Confirmed

IEC 794-1-E4

Repeated Bending

Confirmed

IEC 794-1-E6

Torsion

Confirmed

IEC 794-1-E7

Flexing

Confirmed

IEC 794-1-E8

Kink

Confirmed

IEC 794-1-E10

Cable bend

Confirmed

IEC 794-1-E11

Vibration

Confirmed

IEC 794-1

Water penetration

Confirmed

IEC 794-1-F5B

Dielectric Strength

Confirmed

ITU-T Rec.K25

Spark test voltage

Confirmed

will be no less than 8kV AC

Abrasion

Confirmed

IEC 794-1-E2


ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

Temperature

Operation

~ +70 - 40

Installation

~ +60 - 15

Test

Result

Method

Temperature Cycling

- Temperature cycling schedule: ( -40 ºC = +85 ºC)

- Soak time: 24hrs

- No. of Duration: 5 cycle

IEC794-1-F1

Penetration

- Height of pressure head: 1m

- Test time: 24hrs

IEC 794-1-F5B

 
 جزییات کابل فیبرنوری کانالی